Page 5 - Katalog Bionatura d.o.o.
P. 5

TJESTENINE

                                                    Zemlja porijekla
                                                   Bosna i Hercegovina                                                 BIONATURA d.o.o.
        Bionatura vam garantuje hranu iz čisto ekološke poljoprivrede  Neprivaj bb, 71330 Vareš, Bosna i Hercegovina
        po domaćim i stranim standardima proizvodnje organske
        (zdrave) hrane, koje redovno kontrolišu nezavisne domaće i             info@bionatura.ba
        strane certikacijske kuće.                            www.bionatura.ba
                                            +387 62 200 930 | +387 62 241 470
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10